Онлайн уроци по немски език - индивидуални и групови, с учител

Немски

DaF Kompakt neu

Учебна система по общ немски, подходяща за младежи и възрастни. Обхваща нива от А1 до В1.

Концептуално организиран, компактен и съобразен с новите тенденции при преподаването на чужд език DaF Kompakt neu е идеален за учащи, които искат да напреднат бързо с немски език. Той е особено подходящ за младежи в последната гимназиална степен, студенти и работещи хора. Предлага възможност както за по-разгърнати курсове, така и за интензивни такива. Разгледани са теми от областта на обучението и работата, както такива свързани с обмена на междукултурни знания.
Прозрачната структура на урока и интензивното въвеждане на нови знания, с оглед на най–важното, бързо водят до успех.

Mittelpunkt neu

Mittelpunkt е в три нива, покрива Mittelstufe и включва учебник, работна тетрадка, аудио-CD, тестове и материали за допълнителна работа.

Mittelpunkt е цялостна система на авторитетното издателство Klett, за да отговори на изискванията на изучаващи немски с оглед професионална дейност, за следване в Германия или с немски език, както и за усъвършенстване на езиковата подготовка с общо предназначение.

Целта е да се постигне прецизно изразяване, за което се ползват реалистични ситуации. Граматиката няма водеща роля, а е с посредническа функция. Курсистите постигат в края на курса свобода и сигурност в употребата на езика и могат да изразяват мнения в детайли. Служат си с богата лексика, като нюансират речта си.

Подготовката в края на обучението покрива изискванията за сертификат ZMP.

Beste Freunde

Beste Freunde e съвременна учебна система на немското издателство Hueber, предназначена за тинейджъри без предварителни знания по немски език.

Курсистите имат възможност да учат, откривайки чуждия език, и да прилагат съзнателно своите умения, а темите отговарят на нуждите и обкръжението им. Текстовете са автентични, в съответствие с възрастта на учениците. Езиковите образци са олекотени, но с голяма приложимост и с възможности за трансфер.

Разговорен немски

DaF Kompakt покрива трите нива на Grundstufe и дава отлична възможност за овладяване основите на немския език.

Themen aktuell е най-популярната и широко използвана система за възрастни, защота се е доказала в практиката. Стратегията ѝ е комуникативна, с насоченост към употребата на немски език и с акцент върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна ситуация. Граматиката е обособена в "Граматически преглед" за по-удобно използване. Получената в края на обучението подготовка позволява да се покрият критериите за сертификат ZD.

 

    Свържете се с нас

    и заявете безплатен пробен час с преподавател на живо сега.

    +359 87 927 73 45

    info@intenzivno.com


    Вход / Регистрация